Privacyverklaring

Featuring Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Featuring Design en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Featuring Design verstrekt. Featuring Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom Featuring Design gegevens nodig heeft

Featuring Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Featuring Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Featuring Design gegevens bewaart

Featuring Design  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Featuring Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@featuringdesign.nl of maak gebruikt van ons contactformulier Featuring Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Featuring Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Featuring Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Featuring Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@featuringdesign.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Deze website is een website van Featuring Design. U vindt onze adresgegevens op de contactpagina van deze website.